Οπτικοακουστικό Λεύκωμα Φαναρίου και Πολίτικης Ρωμιοσύνης
Οικουμενικό Πατριαρχείο: Μ. Εκκλησιάρχης Γερμανός